Utwórz konto


Hasło musi zawierać co najmniej 6 znaków, co najmniej jedną cyfrę, co najmniej jeden znak inny niż litera lub cyfra oraz małe i wielkie litery


Zaznaczając to pole, oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję Richtlinien und Bedingungen miejsca wystawy

Dane osobowe gromadzone przez niniejszy dokument będą przedmiotem automatycznego przetwarzania przez spółki Grupy VIPARIS, w celu identyfikacji i planowania obsługi pojazdów uzyskujących dostęp do zabezpieczonych stref obiektów, kontroli czasu trwania parkowania oraz administrowania wnioskami dostępu i zarządzania nimi. Odpowiedzi w formularzu są opcjonalne, za wyjątkiem obowiązkowych danych zaznaczonych na jasnożółto i są przeznaczone dla spółek z Grupy VIPARIS. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 38 miesięcy. Możesz poprosić o dostęp, poprawić lub usunąć swoje dane osobowe, a także określić szczegółowe instrukcje dotyczące postępowania z nimi po śmierci. Masz również prawo zażądać otrzymania swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytu komputerowego formacie. Możesz egzekwować swoje prawa, kontaktując się z nami pod adresem: dataprotection@viparis.com